NB! Kui otsid kiiret ülevaadet, kuidas tellida ja mis põhimõtetel laenutamine käib, siis KLIKI SIIA.

Renditeenuse ostmisel on aga oluline, et järgnevate tingimustega nõustuksite. Lugemise lihtsustamiseks oleme mõned olulisemad aspektid rõhutanud punase või rohelise tekstivärvusega vastavalt, kas tegu on pigem manitsuse või positiivse asjaoluga.

Üldpõhimõtted ja mõisted

Veebipoe lelukarp.ee omanik on Lelukarp OÜ (registrikood 16481332), asukohaga Aardla 132-38, Tartu. Lelukarp OÜ (edaspidi „Rendileandja“) rendib ettemaksu tasunud klientidele (edaspidi „Rentnik“) mänguasju ja muid lastega seotud tooteid (edaspidi koondnimetus „Mänguasi“ või „Mänguasjad“). Üldjuhul on Rendiperioodiks 30 päeva, kui Mänguasja juures pole teisiti kirjas. Lelukarp.ee e-poest tooteid laenutades nõustub Rentnik alljärgnevate renditingimuste ja Lelukarbi Privaatsuspoliitikaga ning samuti kohustub talle seatud tingimusi järgima ka Rendileandja. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Mänguasjade laenutamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Rentniku kinnitused

Mänguasjade renditeenuse ostmisel annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:

 • Rentnik on lugenud läbi antud renditingimused ja nõustub neid täitma;
 • Rentnik rendib Mänguasju koduseks kasutamiseks. See tähendab, et laps võib Mänguasju ka väljaspool kodu kasutada, kuid Mänguasju ei tohi ilma Rendileandja kirjaliku loata rentida selleks, et neid kasutada asutustes, kus on oodata suuremat kasutussagedust kui kodukasutuses (näiteks mängumaad, lasteaiad, koolid, restoranide mängunurgad jms). Kasutamine sünnipäevadel ja muudel ühekordsetel pereüritustel on lubatud. Põhjus on selles, et meie praegune hinnamudel arvestab vaid kodukasutusest tulenevat mänguasjade amortiseerumist.
 • Rentnik vastutab Rendiperioodi jooksul Mänguasjade heakorra eest (vt lähemalt peatükk Vastutus) ning vajadusel korvab Mänguasjade hävimisest, kahjustumisest või kadumisest tingitud kulud Rendileandjale;
 • Rentnikul on võimalik renditud Mänguasjad kokkulepitud tähtajaks tagastada (vt lähemalt peatükid Rendiperiood“ ja Mänguasjade üleandmine Rentnikule" ja "Mänguasjade tagastamine Rendileandjale);
 • Kuna tegu on renditeenusega mitte kauba ostmisega, siis Rentnikule ei kohaldu 14-päevast taganemisõigust (VÕS § 53 lg 4). Küll aga on Rentnikul pärast Mänguasjade kättesaamist kolm päeva, et esitada pretensioone (vt lähemalt peatükist Mänguasjade üleandmine);
 • Rentnik nõustub Lelukarp OÜ Privaatsuspoliitikaga.

Rendiperiood

Rendiperioodi pikkuseks on 30 päeva, kui Mänguasja kirjelduse juures pole teisiti kirjas või kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Rendileandja üritab Mänguasja panna pakiautomaati kahe tööpäeva jooksul, kuid mitte kauem kui seitsme tööpäeva jooksul (kui just lelukarp.ee avalehel pole ajutiselt, näiteks puhkusega seoses, teisiti reklaamitud). Pikemate viivituste korral peab Rendileandja Rentnikku võimalikust viivitusest informeerima.

Rendiperiood algab, kui Mänguasi on (a) Rentnikule üle antud või (b) Rendileandja on selle postitanud ja omab vastavat tõendusmaterjali. Mõjuval põhjusel – näiteks, kui postiteenus võtab üle kolme kalendripäeva aega või pole leitud mõlemale poolele sobivat üleandmise aega, on Rentnikul õigus nõuda Rendiperioodi pikendamist iga päeva võrra, mil saadetist pole kätte saadud. Rendiperioodi pikendamist ei pea rakendatama, kui kättesaamise viivitus tuleneb Rentnikust endast.

Rendiperioodi viimaseks päevaks on Mänguasja nõuetekohase tagastamise päev. Mõjuval põhjusel võib standardpikkusega Rendiperioodi (ehk 30-päevase rendiperioodiga Mänguasjad) pikendada kahe päeva võrra, kui Rentnik Rendileandjat sellest vähemalt ühe päeva ette informeerib (informeerimise alla kuulub ka transpordiaja broneerimine broneeringuvormi kaudu). Muude Rendiperioodi pikkuste puhul tuleb küsida Rendileandja kirjalikku nõusolekut Rendiperioodi pikendamiseks.

Rentniku ja Rendileandja kirjalikul kokkuleppel on võimalik esialgset Rendiperioodi kokku lepitud lisatasu põhjal pikendada ilma, et peaks viivist maksma (viivise kohta lähemalt peatükis Renditasu, tagatisraha ja viivis).  

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Pärast tellimuse esitamist kuvatakse võimalus transpordiaja broneerimiseks, mida on vaja täita, kui Rentnik valis transpordiks kulleri või ise kohaletuleku (aga mitte siis, kui valis pakiautomaadi). Transpordiaja võib ka enne tellimuse esitamist broneerida (kuid siis ei pruugi kinnituskirja saada) või 1-2 päeva hiljem broneerida, kui kohe ei suuda aja osas otsustada.

Rendileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest lelukarp.ee veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

Mänguasju renditakse vaid Eesti-siseseks kasutamiseks, kui pole teisiti kokku lepitud.

Mänguasjade üleandmine Rentnikule

Mänguasi antakse või saadetakse Rentniku kasutusse alles pärast 100% ettemaksu tasumist (sh edasi-tagasi transpordikulud, kui neid on) ja tellimuse kinnitamist.

Transpordivalikuteks on kas (1) Omniva pakiautomaat, (2) Lelukarbi pakutav Tartu linna piires tegutsev kullertransport või (3) järeletulemine Lelukarp OÜ juurde (Aardla 132-38, Tartu linn). Ajakohased transpordihinnad ilmuvad Ostukorvis maksma hakates. Transport väljapoole Tartu linna toimub vastavalt kokkulepitud hindadele ja tingimustele.

Mänguasju, mille tootekirjelduses on kirjas, et pakiautomaati ei mahu, saab rentida vaid juhul, kui klient on nõus Tartusse kokkulepitud asukohta Mänguasjale järele tulema või kui on valinud Tartu-sisese kullertranspordi või kui maksab juurde, et Tartu linnast väljapoole transporti korraldada.

Mänguasjade väljastamine ja tagastamine ise kohaletuleku puhul on võimalik üksnes Rendileandja poolt ette kirjutatud asukohtades ja Rendileandja pakutud aegadel (täpsem info kirjas järgneval lehel: http://lelukarp.ee/transport/). Rentnikul tuleb kulleri ja ise kohaletuleku puhul ise aeg broneerida. Rentniku ja Rendileandja omavahelise kokkuleppe korral on võimalik üleandmist teha ka muudel aegadel ja muudes kohtades, kui kodulehel kirjutatud.

Mänguasja vastuvõtmisel (postiteenuse puhul alates paki kättesaamisest) on Rentnik kohustatud esimesel võimalusel kontrollima renditud Mänguasjade hulka, kvaliteeti ja seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul e-posti (info@lelukarp.eeteel kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses MänguasjagaKolme päeva möödumisel arvestatakse, et Rentnikul ei ole Mänguasjade osas pretensioone (v.a. võimalikud varjatud puudused, mida ei ole hoolsa kontrollimise käigus võimalik nimetatud aja jooksul tuvastada). Rentnikule ei kohaldu 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4). Ostmise puhul kehtib ka 14-päevane taganemisõigus.

Mänguasjade tagastamine Rendileandjale

Rentnik peab Mänguasja tagastama Rendileandjaga kokku lepitud ajaks kasutades algselt kokku lepitud transpordimeetodeid.

Mänguasi peab tagastamisel olema samas seisundis (funktsioon, osade hulk, väljanägemine), milles Rentnik Mänguasja sai, arvesse võttes tavapärast kulumist normaalse kasutuse juures. Ühe-kahe väikese ebaolulise detaili kaduma minek või katkiminemine on teatud Mänguasjadel lubatud (nt pisikesed aksessuaarid Playmobil komplektidel), kuid seda vaid pärast Rendileandjalt kinnituse saamist. Eelmainitud võimalus ei kehti puslede jms toodete puhul, kus toote terviklikkus on oluline või kus toote iga element on suhteliselt kallis.

Pakiautomaadi transpordi puhul võib Rentnik Omniva pakiautomaadist Mänguasja tagastada vabalt valitud päeval enne Rendiperioodi lõppu kasutades tagastamiseks mõeldud koodi (kirjas algses SMS-is).

Kullertranspordi puhul valib Rentnik tagastamiseks päeva ja kellaaja, mis mõlemale sobib. Kui Rentnikul on Rendiperiood lõppenud ja talle ei sobi ükski pakutud aegadest järgneva 5 tööpäeva jooksul, võib Rendileandja Rentnikult küsida viivist iga üle läinud päeva eest. Kulleriga tellitud asju võib soovi korral tagastada ka ise kohaletulekuga (vt järgmist lõiku).

Ise kohaletuleku puhul tuleb Mänguasjad tagastada Lelukarbi pakutud sihtkohta. Üldjuhul on sihtkohaks Aardla 132, Tartu linn. Tagastamise aeg tuleb eelnevalt kokku leppida.

Rendileandja palub Mänguasjad tagastada samades pakendites, milles nad saabusid ehk Mänguasja enda pakend (sh näiteks riidest kott) ja seda ümbritsev pappkarp. Tagastamiseks on soovituslik kasutada samu pakkematerjale, et Mänguasjad transpordi käigus viga ei saaks ja et pappkarp katki ei läheks. Kui Rentnik hindab, et tagastamiseks mõeldud pappkarp ei ole enam usaldusväärses seisus, võib Rentnik pappkarpi parandada või asendada. Eelmainitud olukorra puhul võib Rendileandja uue transpordipakendi soetamisega seotud kulud Rentnikule kompenseerida.

Rendileandjale tuleb tagastada ka kõik juhendmaterjalid ja infolehed.

Mänguasi tuleb tagastada puhtana (näiteks eemaldada plekid, liiv, suuremad karvad jms, aga Rentnik ei tohiks ise Mänguasju desinfitseerida, pesumasinaga pesta ega kangemate pesuvahenditega pesta). Kui Rentnik ei ole kindel, milliste vahenditega Mänguasja puhastada, siis võib ta küsida Lelukarp OÜ nõu või jätta määrdunud koht igaks juhuks puhastamata, andes sellest ühtlasi Rendileandjale teada.

Kui Mänguasjal esineb patareisid või akusid, siis Rentnik neid ise vahetama ega laadima ei pea pärast kasutamist. Rendileandja ei garanteeri, et Mänguasja aku või patarei on täis ja et aku või patarei kestab Rendiperioodi lõpuni. Rentnik võib Mänguasjas kasutada oma patareisid või akusid ja need hiljem endale tagasi võtta.

Kui Rendileandjale tagastatud Mänguasjade hulk või seisund ei vasta käesoleva eeskirja tingimustele, väljastab Rendileandja vastava akti.

Kui Rendileandja tuvastab Mänguasjade tagastamisel või selle järgselt (kuni 14 päeva jooksul) Mänguasja kasutuskõlbmatuks muutumise, tähtsa komponendi kaduma mineku või Mänguasja väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult Mänguasja parandamisega kaasnevate kulude hüvitamist või hüvitist summas, mis vastab uue samaväärse Mänguasja soetamise kuludele. Kui Mänguasi koosneb mitmest detailist, mida on võimalik eraldi osta, siis üritab Rendileandja esmalt uurida, kas asendamist vajavat detaili on võimalik eraldi osta. Hüvitise hinna arvestamisel ja katkimineku põhjuse leidmisel võtab Rendileandja arvesse Rendiperioodi eelset Mänguasja seisukorda.

Kui Mänguasi läheb Rendiperioodi jooksul katki, on vajalik katkine Mänguasi koos katkiste osadega alles säilitada ja tagastada, et Rendileandja saaks selle parandamise võimalikkust hinnata ja veenduda, et Rentnik pole Mänguasja lihtsalt endale võtnud.

Kaotsiläinud Mänguasjad hüvitab Rentnik Rendileandjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul pärast kaotsimineku kinnitamist. Kui kaotsiminek leiab kinnitust enne Rendiperioodi lõppu, siis käivitub seitsme päevane hüvitiskohustus alates Rendiperioodi lõpust. Kui Rentnik siiski leiab kadunud Mänguasja üles pärast esialgset kaotsiläinuks kuulutamist ja vastava hüvitise maksmist, on Rentnikul õigus paluda Rendileandjalt Mänguasja tagasiostmist, kuid Rendileandja ei ole tagasi ostmiseks kohustatud.

Pärast Rendiperioodi lõppemist jäävad tagastamise transpordikulud Rentniku kanda, kui just pakiautomaat endiselt tasuta tagastust ei võimalda või kui Rendileandja teisiti ei otsusta. 

Kui Rendiperiood lõpeb ja Rendileandja pole Rentnikule andnud lisapäevi Mänguasja tagastamiseks, on Rendileandjal õigus nõuda viivist kuni 1% Mänguasjade algsest soetusmaksumusest (mitte rendihinnast) päevas. Kui Rentnik ei tagasta Mänguasja tähtaegselt, ei maksa viivist ja ei oma pädevat põhjust Mänguasjade mitte tagastamise osas, on Rendileandjal õigus rakendada seaduse piires lubatud abinõusid (kohus, inkasso jt), et Mänguasi Rendileandjale tagasi jõuaks või et Rentnikult kõik kantavad kulud ja viivis tagasi nõuda. Siiski, esmajärjekorras püüab Rendileandja Rentnikule nõuetest korduvalt teada anda ja Rentnikuga kokkuleppele jõuda.

Renditasu, tagatisraha ja viivis

Rendileandja annab tellimuslehel märgitud Mänguasjad Rentnikule rendile üleandmise ajahetkel kehtiva renditasu alusel. Vajadusel lisandub kättetoimetamise kulu. Kehtiv renditasu on välja toodud vastava Mänguasja juures Rendileandja kodulehel (lelukarp.ee). Rendileandja võib kehtivat renditasu igal ajal muuta, kuid selline muudatus ei oma mõju enne renditasu muutmist Rentnikule juba üleantud Mänguasjade renditasule. Rendileandja kodulehel märgitud hindades sisaldub käibemaks.

Mänguasja kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse Rentnikule tellimuse vormistamisel.

Renditasu koos transporditasuga saab maksta lelukarp.ee lehel kas Montonio maksealgatuse teenusega (esindatud kõik Eesti suurimad pangad) või käsitsi pangaülekandega tellimuse vormistamise järgselt saadud rekvisiitide alusel.  

Renditasu makstakse Rendileandja pakutud viisidel tellimuslehel märgitud tähtajaks. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele. Siiski, Rendileandja võib mistahes põhjusel loobuda Mänguasjade rentimisest Rentnikule, kuid sellisel juhul peab ta seitsme päeva jooksul makstud renditasu Rentnikule tagastama ning Rentnikku sellest aegsasti teavitama.

Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult enne Mänguasja Rentniku kasutusse andmist tagatisraha tasumist. Sellise nõude esitab Rendileandja üldjuhul siis, kui tegu on kallihinnalise tellimusega või kui Rendileandjal on kahtlus Rentniku motiivide osas. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Mänguasjade koguväärtuse hinda.

Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt kahe nädala möödumisel pärast Mänguasja tagastamist, mille rendile- või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.

Rendileandjal on õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Mänguasja rendileandmisega seoses tasutud tagatisraha ja/või ettemaksu summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Mänguasja rendileandmisega seoses, samuti teiste rendile antud Mänguasjadega seoses.

Kui Rentnik ei ole Rendiperioodi lõppedes endiselt Mänguasja tagastanud ega pole andnud teada mõjuvast põhjusest, mis takistab tal seda tegemast, on Rendileandjal õigus Rentnikult küsida rahalist viivist kuni 1% päevas sõltuvalt renditud Mänguasjade rahalisest väärtusest ja kogusest. Näiteks, kui Mänguasjade koguväärtus (mitte rendihind kuus) on 100 eurot, on viivis 1 euro iga hilinetud päeva eest ja kui Mänguasjade väärtus on 200 eurot, on viivis 2 eurot päevas. Mänguasjade väärtuse üle otsustab Rendileandja. Sõltuvalt kokkulepetest võib viivise hind olla suurem või väiksem. Rendileandja soovil peab Rentnik samuti hüvitama kogu õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata. Kui Rentnik tunnistab, et on Mänguasja kaotanud, ei pea ta viivist maksma, kuid peab kompenseerima kaotatud Mänguasja turuväärtuse vastavalt peatükile „Mänguasjade üleandmine ja tagastamine“.

Poolte kohustused

Rentnik on kohustatud:

 • kasutama renditud Mänguasja heaperemehelikult ja vastavalt Mänguasja ettenähtud funktsioonile (nt raamat on lugemiseks, mitte närimiseks, loopimiseks vms);
 • järgima kõiki Rendileandja poolt teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus-, puhastus- ja ohutuseeskirju (eeskätt vanusepiiranguid ja näiteks Pikleri kolmnurgal kõrguspiirangut), tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise lastele ning teostama järelevalvet Mänguasju vahetult kasutavate laste tegevuse üle.
 • Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
 • ilma Rendileandja e-posti või Messengeri teel antud kooskõlastuseta mitte muutma ega parandama omal algatusel Mänguasju, kui see muudab nende algset välimust või funktsiooni;
 • teatama Rendileandjale koheselt Mänguasja mistahes kahjustumisest, samuti Mänguasja jäädavast kaotsiminekust;
 • mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Mänguasja kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku lapsi ega lapse sõpru;
 • tagama Mänguasja tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Mänguasja hariliku säilitamise hulka kuuluva puhastamise või korrastamisega;
 • mänguasja väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud;
 • tasuma õigeaegselt kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest, sh Rendiperioodi pikendamise tasu, viivis ja kaotsi läinud Mänguasja hüvitis;
 • tagastama Rendiperioodi lõppedes Mänguasja Rendileandjale algselt kokku lepitud tingimustel;

Rendileandja on kohustatud:

 • andma Mänguasja(d) Rentnikule kokkulepitud ajal ja viisil üle;
 • tagama, et Mänguasjad vastavad lelukarp.ee veebipoes leiduvatele tootekirjeldustele, mille alusel Rentnik Mänguasju valis;
 • tagama, et Mänguasjad oleks Rentnikule andmisel puhtad ja et Mänguasja põhifunktsionaalsus on säilinud;
 • Rentnikku teavitama Mänguasja võimalikest olulistest puudustest (näiteks, kui midagi tähtsat on puudu, katki või märgatavate iluvigadega), mille kohta kodulehel informatsioon puudus. Soovi korral võib Rentnik pärast puudustest teavitamist rendisuhtest taganeda ja raha tagasi küsida;
 • teavitama kuupäevast, mil Rendiperiood lõpeb;

Isikuandmete töötlemine

Rentides Mänguasju lelukarp.ee lehelt nõustub Rentnik oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Rendileandja Privaatsuspoliitikale (https://lelukarp.ee/privaatsus/).

Vastutus

Rentnik ja Rendileandja vastutavad tingimuste rikkumise puhul teisele poolele tekitatud kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või muu kokku lepitud kompenseerimisviis.

Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Mänguasjade kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Mänguasja normaalsest kulumisest või mis on tingitud Mänguasja enda defektist, mis soodustas kahjustumist.

Mänguasjade kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Mänguasja uushanke hind. Osalise kahjustumise korral aga Mänguasja kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind või asendatava komponendi uushanke hind.

Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Mänguasjade kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Rentnik teeb ise lõpliku otsuse, kas ja kellele on renditud Mänguasju ohutu anda.

Kui on selge, et Mänguasi muutus Rendiperioodil normaalse kasutamise juures kasutuskõlbmatuks Mänguasja enda defektsuse või halva disaini tõttu, on Rentnikul õigus paluda tagasi renditasu päevade eest, mil Mänguasja kasutada ei saanud või siis võimalusel paluda tasuta asendustoodet rendiperioodi lõpuni.  

Kui Mänguasjaga tuli kaasa juhend, püüab Rendileandja selle koopia Rentnikule kaasa anda. Juhend võib olla nii eesti kui ka inglise keeles.

Rendisuhte lõppemine ja lõpetamine

Rendisuhe lõpeb Mänguasja tagastamisel või kui Rentnik ja Rendileandja on jõudnud teistsuguse kokkuleppeni (näiteks kaotsiläinud Mänguasja väärtuse hüvitamisel).

Rendileandjal on õigus rendisuhe erakorraliselt üles öelda, kui:

 • Rentnik ei ole kokkulepitud ajaks renditasu maksnud;
 • Rendileandjal tekib kahtlus, et Rentnik ei kasuta Mänguasju heaperemehelikult või rikub muul moel kokku lepitud renditingimusi;
 • Rentnik annab Mänguasja kolmandale isikule (välja arvatud oma lapsed ja külla tulnud sõbrad) allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;
 • juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.
 • Rentnik rikub mistahes muud temale seatud tingimust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

Muud tingimused

Rendisuhte tingimusi võib muuta Rentniku ja Rendileandja kirjalikul kokkuleppel.

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja Rendileandja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Rentnikul võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Tekkis küsimus?

Saada meile kiri

Kirja võib saata ka info@lelukarp.ee